Δείτε σε video τη συζήτηση για θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού, ανάμεσα στον υπεύθυνο υποστήριξης δικτύου των φροντιστηρίων ΝΕΟ, κύριο Καλούδη και τον σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού κύριο Μιχαλούλη από την εταιρεία ORIENTUM. Πιο συγκεκριμένα: θετικά & αρνητικά του Νέου Λυκείου, ποιά επαγγέλματα έχουν καλύτερες προοπτικές στην αγορά εργασίας, & συνοπτική παρουσίαση των σχολών των 5 επιστημονικών πεδίων!!